Multimediálna katedra

Audio vizuálne pomôcky a komunikačná technika umožňuje učiteľom využívať kvalitnejšie prostriedky a materiál pri samotnej výučbe. Žiaci naopak dostávajú rozsiahlejšie a kvalitnejšie informácie a zároveň príležitosť stretnúť sa s modernými technológiami pri ich konkrétnom a praktickom využití.

Integrovaná multimediálna katedra preto predstavuje komplexné riešenie pozostávajúce z audiovizuálnych a komunikačných systémov ovládaných grafickým rozhraním intuitívneho systému ovládania.

Externé zobrazovacie systémy, kamery a ozvučenie

Katedra umožňuje pripojenie zobrazovacích systémov, pozostávajúci z dvoch výkonných dátových projektorov a dvoch elektricky ovládaných plátien. Rozmer plátien a výkon projektorov je spravidla navrhovaný pre dané rozmery a architektúru miestnosti.

Umožňuje pripojenie ozvučenia miestnosti pozostávajúce z dvoch alebo štyroch reproduktorových boxov inštalova- ných v priestore miestnosti.

Pre účely dištančného vzdelávania a video komunikácie je možné taktiež integrovať dve kamery:

  • Kamera pre video komunikačný systém v kvalite až do Full HD 1080p60
  • Vysokokvalitná kamera CCD, ktorá kombinuje rýchly a tichý pohyb s širokým uhlom zobrazenia a 40x násobným zoom (10x optický + 4x digitálny)

Audiovizuálne a komunikačné systémy

Integrovaná multimediálna katedra obsahuje v sebe vybavenie, nevyhnutné pre každodennú výuku:

  • Audio vizuálna a didaktická technika inštalovaná na jednom mieste s bezpečným uzamknutím a zabezpečením predpísaných parametrov pre prevádzku jednotlivých systemizovať
  • Vybavenie technológiami a systémami potrebnými pre každodenné využitie vo vzdelávacom procese
  • Vybavenie interaktívnymi systémami unožňujúce prácu s rôznými dokumentami, 3D predmetmi a softvérovými aplikáciami
  • Jednoduchý spôsob ovládania tak, aby učitelia nevnímali technológiu ako zložitú prekážku, ale ako jednoduchý prostriedok každodenného využitia

Video komunikačná technológia

Súčasťou Integrovanej multimediálnej katedry je video komunikačný systém, zabezpečujúci video komunikáciu v štandarde SIP a H.323.

Implementáciou video komunikačného systému v prostredí veľkokapacitnej učebne sa otvoril priestor zapájať do procesu výučby externých alebo vzdialených účastníkov. Takto je možné realizovať dištančné vzdelávanie formou spojenia napr. s praxou, zahraničnými univerzitami či ponúknuť dištančné vzdelávanie zahraničným študentom.

Ďalšie Aplikácie Systému Integrovaná Multimediálna Katedra

Integrovanú multimediálnu katedru je možné s rôznymi obmenami a vybavením prispôsobiť pre integráciu v menších triedach základných a stredných škôl. Prispôsobiť ich pre konkrétne aplikácie a vybavenie tak, aby ponúkla učiteľom komplexný, ale zato jednoduchý nástroj vo vyučovacom procese. Naopak žiakom hravé a interaktívne nástroje, s ktorými sa neskôr môžu stretnúť aj na vyššom stupni vzdelávania alebo priamo v praxi. Katedru je možne integrovať s interaktívnymi tabuľami alebo doplniť elektronickými pomôckami prípadne inou didaktickou technikou. Zavedením video komunikačnej techniky do nižšieho stupňa vzdelávania je možné inšpirovať a motivovať žiakov k pokračovaniu vo vzdelávacom proces na vyšších stupňoch a sprostredkovať im kontakt s rôznymi vedcami alebo s inými významnými ľuďmi z verejného života, praxe.

Systém je možné ďalej rozvíjať a dopĺňať o ďalšie aplikácie. Takouto aplikáciou je napríklad elektronizácia vzdelávania pre tzv. pasívnych účastníkov, ktorý z rôznych dôvodov nemajú možnosť osobne sa zúčastňovať výuky v priestoroch univerzity. Elektronizáciou je možné v tomto ponímaní chápať rôzne streaming technológie obrazov ľudí a el. obsahu (obrazov počítača alebo dokumentačnej kamery). Pri takejto elektronizácii je dôležité brať ohľad na jednoduchosť používania takýchto systémov v prevádzke (tzv. „One Button Solution“).

Systém elektronizácie, ktorý zabezpečí jednoduché spustenie nahrávania a on line streaming prednášky a po skončení automatizované uloženie a publikovanie napr. na intranete univerzity pre ďalšie použitie v procese štúdia. Takto majú študenti počas štúdia semestra prístup k obsahom prednášok, na ktorých neboli, alebo aj boli, ale unikla im podstatná informácia. Rovnako by sa získaný obsah mohol poskytovať externým zahraničným študentom ako výukový materiál v celkovom procese e-learningu.

Späť

Kontaktný formulár

Ďakujeme Vám za návštevu našej stránky. V prípade otázok prosím neváhajte obráťiť sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára nižšie alebo e-mailom na našu uvedenú adresu.

Kontaktné údaje

ViaNet, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Slovak Republic
Telefón: +421 905 349 422
            +421 907 827 805
Mailto: info(zavináč)vianet.sk
Video: video.vianet.sk
Identifikačné údaje
IČO: 36607673
DIČ: 2022184703
IČ DPH: SK2022184703
OR Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18167/V