CMC monitorovanie a ovládanie

CMC (Central Management & Control)

Zariadenie CMC (Central Management & control) umožňuje pripojiť až 10 senzorov pre teplotu, vlhkosť, 4 krát binárny vstup (kontakt) a dohliadať ich stav po sieti Ethernet. Komunikácia obsluhy, resp. dohľadového pracoviska so zariadením CMC môže byť realizovaná cez webové rozhranie (podpora protokolov HTTP a XML), cez protokol SNMP. Zaradenie CMC posiela upozornenie na alarmovú udalosť buď SNMP trapom alebo e-mailom. Pomocou použitia GSM SMS brány je možné alarmovú udalosť poslať na mobilný telefón službu konajúceho pracovníka.

Zariadenie obsahuje 4 vstupy pre pripojenie spínacích/rozpínacích kontaktov,ktoré sú vyvedené priamo. Senzory sa pripájajú cez zbernicu 1-Wire MicroLan, ktorá je na zariadení ukončená konektorom typu RJ12. Umiestnenie senzorov je max. 10 – 20 metrov od zariadenia CMC, podla typu senzoru.

  • Grafické web rozhranie pre nastavenie, nevyžaduje žiaden iný špeciálny softvér,
  • Jeden CMC systém monitoruje až 10 vonkajších senzorov,
  • Upozornenie na stav Alarm - Email, SNMP Trap, SMS (cez doplnkový softvér alebo SMS bránu),
  • Široký sortiment senzorov, od veľmi lacných, až po profesionálne senzory,
  • Otvorené komunikačné protokoly (SNMP, XML, SMTP),
  • Bezpečnosť chránená heslom, rozsahom IP adries, VLAN, VPN nastavením siete, hardvérová ochrana zmeny konfigurácie,
  • Pri osadení voliteľného modulu CMC môže systém ovládať priamo dva výsupy, na ktoré sa dajú pripojiť dve externé relé,
  • Podpora pre množstvo NMS aplikácií (LoriotPro, HP OpenView, Nagios, IBM Tivoli, SNMPc, MRTG a podobne), 
  • Možnosť update / upgrade firmware po TCP/IP.

Užívateľské web rozhranie

CMC model je vybavený prehľadným grafickým web rozhraním, umožňujúcim okrem zobrazenia aktuálne nameraných hodnôt, aj kompletnú správu a nastavenie zariadenia, vrátane definície základných sieťových parametrov, meracích senzorov a chybových akcií (SNMP trapov). Web rozhranie vyvoláme zadaním IP adresy CMC jednotky do okna zadávania adresy webového prehliadača. Pri prvom nastavení je IP adresa CMC jednotky štandardne 192.168.1.99 so sieťovou maskou 255.255.255.0. Následne sa zobrazí úvodná web stránka so súhrnom správ o stave kontaktov a nameraných hodnotách. Stránka sa automaticky obnovuje s intervalom 15 sekúnd.

V dolnej časti web stránky sú údaje o zariadení: Device Name - meno zariadenia (nastavené užívateľom vo Flash Setup-e). Web Configuration - web konfigurácia (odkaz pre prechod do grafického Flash Setup-u). Terminal Configuration - TCP nastavenie (IP adresa a port ku ktorému je pripojený webový prehliadač). Firmware - verzia firmware (s možnosťou update / upgrade). K dispozícií sú súbory MIB a XSD.

Späť

Kontaktný formulár

Ďakujeme Vám za návštevu našej stránky. V prípade otázok prosím neváhajte obráťiť sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára nižšie alebo e-mailom na našu uvedenú adresu.

Kontaktné údaje

ViaNet, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Slovak Republic
Telefón: +421 905 349 422
            +421 907 827 805
Mailto: info(zavináč)vianet.sk
Video: video.vianet.sk
Identifikačné údaje
IČO: 36607673
DIČ: 2022184703
IČ DPH: SK2022184703
OR Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18167/V