ViaNet WebVIEW

Sieťový monitorovací systém

Sieťový monitorovací systém ViaNet WebVIEW je centrálny monitorovací systém, ktorý pomocou SNMP protokolu monitoruje a zobrazuje stav sieťových elementov - jednotlivých zdrojových sústav a motor-generátorov. Systém poskytuje jednoduché a prehľadné zobrazovanie stavov neobmedzeného*1 počtu sieťových elementov formou web rozhrania, prístupného pre ľubovoľné*2 množstvo užívateľov.

Sieťový monitorovací systém pozostáva z troch základných modulov:

  • SNMP Monitor
  • Databáza
  • Web aplikácia

SNMP Monitor     

Je služba naprogramovaná na platforme Microsoft .NET, a ktorá vykonáva monitorovanie sieťových elementov pomocou SNMP protokolu. Monitorovanie je založené na pravidelnom načítavaní dát zo zariadení, čo oproti SNMP trapov má výhodu aktuálnosti informácií. (Monitorovanie pomocou SNMP trapov nezohľadňuje chyby pri monitorovaní, ako sú strata prenosu trapu (napr. pri výpadku prenosovej trasy, kedy iné SNMP systémy nedokážu zrekonštruovať aktuálny stav).

Databáza

Je nástroj na uchovávanie dát - Microsoft SQL Server. Slúži ako prostredník medzi SNMP monitorom a web aplikáciou. SNMP monitor ukladá do databázy prečítané dáta a vyhodnotené alarmové stavy z jednotlivých sieťových elementov a web aplikácia tieto informácie a stavy následne zobrazuje.

Web Aplikácia

Je aplikácia naprogramovaná na platforme Microsoft .NET, ktorá slúži na zobrazovanie ako užívateľské rozhranie monitorovacieho systému. Zobrazuje aktuálne stavy jednotlivých sieťových elementov ako aj celej siete, vrátane histórie alarmových stavov.

Keďže sa sieťový monitorovací systém WebView dodáva na zákazku, je možné zvoliť si farebne prevedenie, ako aj vizualizáciu schém jednotlivých sieťových elementov.

Rozšírenia

Sieťový monitorovací systém je možné rozšíriť o ďalšie funkcie ako:

  • Manažment sieťových elementov v rozsahu funkcionality SNMP modulov (napríklad riadenie stavov a pod., pokiaľ to umožňuje sieťový SNMP modul zdroja alebo motor-generátora.
  • Riadenie úrovne prístupu k sieťovému systému ako napríklad view, manage, admin

 

Späť

Kontaktný formulár

Ďakujeme Vám za návštevu našej stránky. V prípade otázok prosím neváhajte obráťiť sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára nižšie alebo e-mailom na našu uvedenú adresu.

Kontaktné údaje

ViaNet, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Slovak Republic
Telefón: +421 905 349 422
            +421 907 827 805
Mailto: info(zavináč)vianet.sk
Video: video.vianet.sk
Identifikačné údaje
IČO: 36607673
DIČ: 2022184703
IČ DPH: SK2022184703
OR Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18167/V